Чаплинський район, Асканія-Нова.UA

УВАГА!!!

ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ!

Згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,  споживачі зобов’язані своєчасно сплачувати за використані послуги водопостачання, відповідно до встановлених тарифів. 

Стаття 26 передбачає відповідальність за неналежне виконання умов договору, а саме про нарахування пені за невчасну сплату комунальних платежів:

  • У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.
  • Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.
  • Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.
  • Пеня не нараховується, якщо споживач сплачує за послуги водопостачання в передбачені законодавством та договором терміни, тобто не пізніше 25 числа наступного місяця.

 

Сформувати та роздрукувати платіжний документ можна в особистому кабінеті на сайті КП "Асканія" https://askania-kp.info-gkh.com.ua